Liechtenstein heft bankgeheim op

Liechtenstein wil over een jaar niet langer te boek staan als een land waar zwart geld geparkeerd kan worden. Het vorstendom wil ophouden belastingontduikers van dienst te zijn en zal toetreden tot de Internationale Conventie voor Wederzijdse Administratieve Bijstand in Belastingzaken, zo maakte het staatje bekend.

Het verdrag regelt hoe landen informatie verkrijgen over banktegoeden van hun onderdanen in andere landen. Het zal waarschijnlijk eind 2014 of begin 2015 in Liechtenstein in werking treden. Volgens Katja Grey, chef van het Liechtensteinse Bureau Internationale Financiën, wordt het land door de opheffing van een bankgeheim een aantrekkelijke zakenlocatie.

Concreet zal Liechtenstein de multilaterale conventie op 21 november ondertekenen in de Indonesische hoofdstad Jakarta, tijdens een top die gaat over het bankgeheim. De Conventie voor Wederzijdse Administratieve Bijstand in Belastingzaken is een verdrag van de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Het kleine vorstendom in de Alpen, gelegen tussen Zwitserland en Oostenrijk, is ongeveer even groot als het Brussels gewest en telt 36.000 inwoners. Het staat net als Zwitserland onder grote internationale druk om het bankgeheim op te geven en naar alle waarschijnlijkheid zal dat binnenkort dus ook gebeuren.