Steeds meer zware stormen

Het is niet zeker dat tyfoon Haiyan en andere superstormen veroorzaakt worden door de opwarming van de aarde. “Daarvoor is nog meer onderzoek nodig”, zegt weervrouw Jill Peeters. “Statistieken bewijzen trouwens ook niet dat er meer stormen zijn.” Wat wel vast staat, is dat de stormen steeds zwaarder worden.

“Om het tij te keren is een dwingend klimaatpact nodig”, zegt Peeters. Dat kan op tafel komen op de klimaattop die momenteel in Warschau plaatsvindt. Maar niet andere landen zitten op dezelfde lijn. “Japan zou bijvoorbeeld juist minder inspanningen willen doen.”