“Terechtgekomen in een andere wereld”

“Het is alsof je in een andere wereld terechtkomt”, zegt VTM NIEUWS-reporter Ezra Eeman. Hij is net aangekomen in Tacloban. “Je ziet hier in de haven het ene verwrongen stuk metaal na het andere. Er is werkelijk overal puin.” Er is ook een grote schaarste, niet alleen aan drank en voedsel, maar ook aan bijvoorbeeld geld en benzine. Het leed beperkt zich overigens niet tot de stad Tacloban alleen. “Inwoners zeggen me dat ook in de kleinere dorpjes de nood hoog is.” De lokale autoriteiten beklemtoont dat de hulpverlening goed verloopt, maar Ezra Eeman spreekt dat tegen. “Er is wel degelijk chaos. Op veel plaatsen is er bijvoorbeeld geen elektriciteit. Het is dus echt niet zo rooskleurig als voorgesteld wordt.”