Kanker kost Europa 126 miljard per jaar

Onderzoekers van de universiteit van Oxford hebben voor het eerst geprobeerd om de volledige economische kost van kanker in de Europese Unie te becijferen. Daaruit blijkt dat kanker in 2009 in 27 EU-lidstaten alles samen 126 miljard euro kosten heeft veroorzaakt. In de berekening zit niet enkel het gewicht van de kosten voor de gezondheidszorg, maar ook de kosten door afwezigheid, invaliditeit en de tijd die familie en vrienden aan de zieke spendeerden. Een groot deel van de kosten gaat naar de gezondheidszorg, namelijk 51 miljard euro. Dat bedrag komt neer op vier procent van de totale gezondheidsuitgaven in de Europese Unie. 60% van de uitgaven heeft betrekking op uitgaven buiten de gezondheidszorg, zoals productiviteitsverlies en ziekteverlof.