VS en Rusland bereiken compromis

Rusland en de Verenigde Staten hebben een compromis bereikt over het toezicht en de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. Het regime van president Assad moet binnen de week een lijst geven waarop alle chemische wapens staan die ze in voorraad heeft. Wapeninspecteurs moeten ook vrij alle opslagplaatsen kunnen controleren en alle wapens zullen worden vernietigd.

De Verenigde Staten denken dat Syrië op 45 sites chemische wapens heeft liggen en schatten de voorraad op duizend ton. Ongeveer de helft van de sites zou bruikbare chemische wapens hebben, waaronder mosterd- en saringas

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, verklaarde in Genève dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal reageren als Syrië zijn beloftes over de chemische wapens niet nakomt. Rusland maakt deel uit van de Veiligheidsraad. "Ingeval van niet-naleving van de eisen of ingeval chemische wapens worden gebruikt, ongeacht door wie, zal de VN-Veiligheidsraad maatregelen treffen in het kader van hoofdstuk 7 van het VN-Verdrag”, zei hij.