Arabische Liga plots tegen militaire actie

De Arabische Liga veegt nu ook een militaire interventie in Syrië van tafel. Dat is opnieuw een flinke opdoffer voor de Amerikaanse president Obama, want gisteren riepen de Arabische landen nog op tot actie. De NAVO hamert er opnieuw op dat de wereld sterk moet reageren en dat de gifgasaanval van het Syrische regime niet ongestraft kan blijven.