Obama speecht 50 jaar na M.L. King

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de historische ‘I have a dream’-toespraak van Martin Luther King herdacht. Exact 50 jaar later, op exact dezelfde plaats, gaf Obama zelf een toespraak. De historische woorden ‘I have a dream’ heeft hij niet in de mond genomen. Obama zei dat er in die 50 jaar veel gerealiseerd is, maar de ongelijkheid is nog steeds duidelijk aanwezig in de VS.