Obama 50 jaar na speech Martin L King

In de Verenigde Staten herdenkt men vandaag de "March on Washington" en de beroemde "I have a dream"-speech van Martin Luther King. Het is exact vijftig jaar geleden dat die plaatsvond.

President Barack Obama heeftop net dezelfde plaats als toen zijn landgenoten toegesproken. Obama loofde de burgerrechtenpioniers die vijftig jaar geleden door de hoofdstad marcheerden om gelijke rechten te eisen voor zwarten en te ijveren voor een betere VS.

"De overwinningen van de burgerrechtenbeweging zijn niet alleen het werk van Martin Luther King, maar ook van de gewone burgers die werkten voor verandering", zei hij onder meer. "Daardoor kwamen er mogelijkheden en opleidingen, waardoor hun zonen en dochters zich eindelijk een leven konden inbeelden dat verder ging dan andermans schoenen poetsen of diens was doen".

Hier vind je zijn volledige speech, 28 minuten lang.