Crisismanager kon Detroit niet redden

De Amerikaanse stad Detroit is bankroet. Detroit heeft een schuld van 14 miljard euro en kan die niet meer terugbetalen. In maart was een crisismanager aangesteld om een oplossing te vinden voor het schuldenprobleem, maar die is niet in zijn opzet geslaagd. Detroit is de grootste stad die ooit het faillissement heeft aangevraagd in de Amerikaanse geschiedenis.