Morsi raakt stilaan geïsoleerd

President Morsi raakt stilaan volledig geïsoleerd in Egypte nu ook de minister van Buitenlandse Zaken ontslag neemt. De president had eerder al vier andere ministers verloren en ook het leger tegen zich gekregen. Het leger stelde namelijk dat de eisen van de bevolking binnen de 48 uur moesten worden ingewilligd. Morsi liet prompt weten dat hij niet op het ultimatum zou ingaan.

Voorts stelt Morsi “vastbesloten de gekozen weg voort te zetten voor het voeren van een globale nationale verzoening" en dat hij "zijn consultaties voortzet met alle nationale krachten om de weg naar democratische veranderingen en de bescherming van de wil van het volk veilig te stellen." Naar eigen zeggen wil hij geen achteruitgang toelaten.

De bevolking reageerde alvast enthousiast op het ultimatum: zij zien zich gesterkt in hun protest. Het ultimatum werd maandagavond de wereld ingestuurd door de militaire commandant. Binnen de 48 uur moest Morsi toegeven aan de eisen van het volk, of het leger zou stappen ondernemen en toezien op de uitvoering van de te nemen maatregelen. Maar in het presidentieel kamp is te horen dat dit een poging tot staatsgreep is van het leger. Toch ziet Morsi zijn macht slinken. Gisteren namen nog vier ministers ontslag en het protest blijft aanzwellen.