Meer geld voor jeugdwerkloosheid

De Europese Unie trekt de komende jaren minstens acht miljard euro uit voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Dat heeft de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy vannacht gezegd, na afloop van de eerste dag van de Europese top.

Tot nu toe was in de Europese meerjarenbegroting tot 2020 maar zes miljard euro gereserveerd voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Door het begrotingsakkoord dat al eerder op donderdag bereikt was, zal het beschikbare budget volgens Van Rompuy "substantieel" verhogen tot minstens acht miljard euro.

De Europese leiders bekrachtigden ook hun voornemen om de beschikbare fondsen meteen vrij te maken en maximaal te laten renderen in de eerstvolgende begrotingsjaren. Daarmee worden programma's gefinancierd die jongeren in regio's met een jeugdwerkloosheid van meer dan 25 procent aan een job, stage of opleiding moeten helpen.

Ook Belgische regio's krijgen middelen uit dat budget, zo stipte premier Elio Di Rupo aan. Hij verwees naar Brussel, Henegouwen en Luik.

Van Rompuy erkende dat de Europese inspanningen geen mirakels zullen verrichten. "We maken ons geen illusies: het probleem zal niet in één nacht opgelost worden." Net als de Duitse bondskanselier Angela Merkel beklemtoonde hij dat de belangrijkste opdracht bij de nationale regeringen ligt. Die moeten structurele hervormingen doorvoeren om hun concurrentiekracht te versterken en de knelpunten op de arbeidsmarkten op te lossen.