Europese regels bij omvallen banken

De Europese ministers van Financiën hebben een akkoord gesloten over hoe een bank in problemen in de toekomst gecontroleerd kan omvallen. Belangrijkste punt is dat de belastingbetaler buiten schot moet blijven na wanbeleid van een financiële instelling. In de eerste plaats zullen de banken zichzelf moeten proberen redden.

Er komt een vaste volgorde bij het neergaan van een bank. Eerst zullen de aandeelhouders en obligatiehouders aangesproken worden. In een volgende stap zullen andere banken, via een door de sector gefinancierd fonds, moeten tussenkomen. Spaarders tot 100.000 euro worden gevrijwaard.

Het akkoord was niet evident, want eerder overleg over het thema liep telkens uit op een mislukking. De tegenstelling tussen de landen die zeer strikte regels wilden en de landen die meer flexibiliteit vragen, was lang te groot.