Ozonlaag boven Noordpool verbetert

Net als boven de Zuidpool, is er ook boven de Noordpool verbetering merkbaar in de ozonconcentraties. Dat stellen wetenschappers van het Duitse Alfred Wegener Institut (AWI), dat zich bezighoudt met polair en maritiem onderzoek.

Het gat dat zich boven de Noordpool in de ozonlaag bevindt, is zich namelijk aan het sluiten, zo blijkt uit de nieuwste metingen van het AWI. Ter hoogte van de Noordpool was de ozonlaag sowieso niet zo sterk aangetast als aan de Zuidpool. "Dat hangt samen met het feit dat het in het noordpoolgebied warmer is", zegt König-Langlo, die het onderzoek van AWI mee uitvoerde.

Het dunner worden van de ozonlaag is een gevolg van het gebruik van chloorfluorkoolstofverbindingen, beter bekend als CFK's. Die kunnen, als het koud genoeg is, de ozonlaag aantasten. En omdat de klimatologische omstandigheden boven het Antarctische gebied anders zijn dan boven de Noordpool, is het ozongat boven de Noordpool altijd minder omvangrijk geweest. Het wereldwijde verbod op CFK's wordt nu als belangrijkste reden voor het kleiner worden van het ozongat beschouwd.

De dikte van de ozonlaag boven de polen varieert in de loop van het jaar. Boven de Noordpool worden de laagste waarden traditioneel in het voorjaar gemeten. De laagste concentratie werd gemeten in 2011, als gevolg van schadelijke stoffen en de ongewoon lage temperaturen in de hogere luchtlagen.

Het dunner worden van de ozonlaag wordt als ernstig beschouwd, omdat er meer UV-licht de aarde bereikt wanneer die beschermlaag wegvalt. Dat kan dan weer leiden tot gezondheidsproblemen, zoals huidkanker.