Wikileaks: proces Manning gestart

Voor de krijgsraad in Fort Meade, vlakbij de Amerikaanse hoofdstad Washington, is het proces begonnen tegen de 25-jarige soldaat Bradley Manning. Hij wordt ervan beschuldigd tijdens zijn stationering in Irak als inlichtingenanalist honderdduizenden vertrouwelijke documenten uit de databank van de Amerikaanse geheime dienst aan de klokkenluiderswebsite Wikileaks te hebben doorgespeeld.

Het proces startte met bijna een uur vertraging. Talrijke demonstranten uitten hun ongenoegen voor het militaire terrein van Fort Meade en eisten de vrijlating van Manning. Kort na het begin van het proces werd het wegens procedurekwesties al onderbroken.

Manning heeft schuldig gepleit aan tien van de 22 feiten die hem ten laste worden gelegd. De zwaarste aanklacht, ‘hulp aan de vijand’, ontkent hij echter. De publicatie van de documenten bracht gruweldaden en verschrikkelijke details over de oorlogen in Irak en Afghanistan aan het licht en zorgde in 2010 wereldwijd voor ophef. De soldaat zegt dat hij een publiek debat over de oorlogen in Irak en Afghanistan op gang wou brengen.

Voor het proces zijn 150 getuigen opgeroepen. Van hen zullen er 24 achter gesloten deuren getuigen: ambassadeurs en functionarissen van de inlichtingendiensten, maar ook een lid van het commando dat in mei 2011 deelnam aan de raid tegen de bunker van Osama bin Laden. Die zal zeggen of door Manning vrijgegeven documenten in de schuilplaats van de al-Qaeda-leider zijn teruggevonden.

Voor de aanhangers van Manning is hij een held die de moed had, de misbruiken van het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten aan de kaak te stellen. De debatten in het proces duren in principe tot 23 augustus. Het openbaar ministerie heeft al laten weten dat het niet de doodstraf zal eisen. Wordt Manning echter schuldig bevonden aan ‘hulp aan de vijand’, dan riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.