Emotionele eerste woorden voor Beatrix

Koning Willem-Alexander richtte zich met zijn eerste woorden in de Nieuwe Kerk rechtstreeks tot zijn moeder. Het was een emotionele openingsrede. Prinses Beatrix had het zichtbaar moeilijk om haar emoties te bedwingen.

"Lieve moeder", zei de nieuwe koning, "U was koningin in het volle bewustzijn van de verantwoordelijkheden die daarmee verbonden zijn. De plichten van uw ambt was u volkomen toegewijd, maar u was ook dochter, echtgenote, hoofd van de familie en moeder. Aan elk van die verantwoordelijkheden wilde u steeds ten volle recht doen. Dat leidde soms tot innerlijke spanningen, maar u wist uw vele plichten bijeen te brengen in een bezield verband."