Economie Spanje blijft krimpen

In Spanje ziet ede toekomst er niet rooskleurig uit. De economie van het land blijft maar krimpen. Het is al het zevende kwartaal op rij dat er een teruggang is.

De economie liet het eerste kwartaal van dit jaar een teruggang zien van 0,5 procent, terwijl in het vierde kwartaal van 2012 nog sprake was van 0,8 procent krimp. De daling wel iets minder stevig dan tijdens de voorgaande jaren.

Op jaarbasis ging het Spaanse bruto binnenlands product met 2 procent omlaag. Spanje maakt de tweede recessie in drie jaar tijd mee. De werkloosheidsgraad heeft intussen een recordhoogte van 27 procent bereikt. Meer dan zes miljoen mensen hebben geen job. Vooral jongeren zijn getroffen.