Record werklozen in Spanje

Voor het eerst in zijn geschiedenis telt Spanje meer dan zes miljoen werklozen. De werkloosheid is in het eerste kwartaal naar een nieuw record gestegen.

27,16 procent van de Spanjaarden zijn werkloos, tegen 26,02 procent eind vorig jaar. Eind maart waren er 6.202.700 werklozen.

Het aantal gezinnen waarin iedereen zonder werk zit, steeg bovendien met bijna 4 procent naar 1,9 miljoen.