"Dader riskeert doodstraf"

Dzjochar Tsarnaev riskeert de doodstraf, en in de VS wordt die ook nog echt uitgevoerd, vertelt VTM-journalist Elke Pattyn. Alles hangt af van hoe hij behandeld wordt: als terrorist of niet. Zo wel, dan wordt hij federaal voor het gerecht gebracht, en is de doodstraf een mogelijkheid. Maar zelfs dan nog is het niet zeker dat hij die ook effectief krijgt. Levenslang kan ook.