Italië: Prodi gooit handdoek in de ring

Romano Prodi heeft zijn kandidatuur voor het ambt van president ingetrokken. Eerder vandaag was hij er in vier stemronden niet in geslaagd een noodzakelijke absolute meerderheid achter zijn naam te krijgen van de 1007 nationale en regionale afgevaardigden in Rome.

Prodi was de kandidaat van centrumlinks. In een communiqué liet de voormalige voorzitter van de Europese Commissie weten "vereerd" te zijn dat hij voor centrumlinks mocht kandideren, maar dat de "omstandigheden" niet gunstig waren om hem tot opvolger van Giorgio Napolitano als bewoner van het Romeinse Quirinaal te verkiezen.