Nederland kiest vol voor groei

In Nederland is een historisch akkoord gesloten tussen vakbonden, werknemers en de regering. Samen hebben ze beslist een heleboel besparingen uit te stellen om volop in te zetten op economische groei. Riskant want als dat niet lukt, dan loopt het begrotingstekort bijna zeker op tot meer dan drie procent. En daar mogen ze niet boven gaan van Europa.