Deel besparingen Portugal onwettig

Het Grondwettelijk Hof van Portugal heeft verschillende geplande besparingsmaatregelen tenietgedaan. De Portugese begroting loopt daardoor zo'n 1,4 miljard euro mis. Zo wordt het moeilijker voor eerste minister Pedro Passos Coelho om de begrotingsdoelstellingen te halen die overeengekomen zijn met de Europese Unie en het Internationaal Muntfonds. De regering komt zaterdag bijeen voor een spoedzitting. In 2011 kreeg Portugal 78 miljard euro noodsteun van het IMF en de EU. Om aan de voorwaarden voor die steun te voldoen, moest de conservatieve regering in Portugal harde besparingsmaatregelen nemen. Die lokten hevige kritiek uit, zelfs bij leden van de centrumrechtse Sociaaldemocratische Partij, van premier Passos Coelho. De president en de socialisten, die in de oppositie zitten, trokken met de maatregelen naar het Grondwettelijk Hof. Het Hof oordeelde dat verschillende maatregelen illegaal zijn. Onder andere de reducties van de lonen van ambtenaren en van de pensioenen, de reducties van de lonen van ambtenaren en van de pensioenen zijn niet wettig. Deze week nog overleefde Passos Coelhoe een motie van wantrouwen in het parlement tegen zijn besparingsbeleid, doordat zijn regeringscoalitie een absolute meerderheid heeft. De beslissing van het Hof zal het nu moeilijk maken om zijn doel te bereiken van een vermindering van nog eens 4 miljard euro uitgaven tegen 2015. In ruil voor die maatregelen kwamen de internationale kredietverleners in maart overeen dat Portugal nog een jaar uitstel krijgt - tot 2015 - om zijn begrotingstekort van 6,4 procent in 2012 terug te brengen tot minder dan 3 procent.