Paus wast voeten van gevangenen

Paus Franciscus heeft de voeten van 12 jongens en meisjes gewassen in een jeugdgevangenis in Rome. Daarna droeg hij ook een mis op om het Laatste Avondmaal te herdenken. Het is de gewoonte om op Witte Donderdag voeten te wassen, maar normaal gebeurt dat in de kathedraal en wast de paus de voeten van priesters. Met z’n opmerkelijke daad wil Franciscus de boodschap uitdragen dat “de hoogsten de laagsten moeten dienen”.