“Kroatië kan toetreden tot EU”

Kroatië is helemaal klaar om op 1 juli toe te treden tot de Europese Unie. Dat meldt de Europese commissaris voor Uitbreiding Stefan Füle (foto) na het lezen van het laatste rapport over de Kroatische voorbereidingen op toetreding.

Volgens commissaris Füle is Kroatië een succes voor de uitbreidingspolitiek van de EU. "Het is een bewijs van de geloofwaardigheid van het beleid: als een kandidaat-lidstaat zijn criteria en engagementen nakomt, geeft de EU invulling aan het perspectief op lidmaatschap."

Kroatië diende in 2003 zijn aanvraag tot lidmaatschap van de Europese Unie in. In 2009 werden de onderhandelingen afgerond en werd het toetredingsverdrag ondertekend. Nog acht EU-lidstaten moeten het verdrag ratificeren. Op 1 juli 2013 kan Kroatië dan definitief toetreden.