"Franciscus legt de lat heel hoog"

VTM-journalist Barend Leyts en kerkjurist Rik Torfs volgden de homilie van de nieuwe paus live in Rome. Zij zagen dat de nieuwe paus een aantal kernbegrippen gebruikte: dienstbaarheid, het waken over de kudde en goedheid en tederheid. Het was vooral een hoopvolle boodschap. En met de manier waarop hij communiceert en zich gedraagt, legt hij de lat heel hoog.