Franciscus paus van het gewone volk

Vanochtend is paus Franciscus officieel ingehuldigd. Het begon heel ingetogen, met een gebed aan het graf van Petrus in de Sint-Pietersbasiliek. Daarna kreeg Franciscus de pauselijke symbolen: het pallium en de persoonlijke vissersring. Franciscus heeft de gelovigen echt doen genieten door nog maar eens te bewijzen dat hij een man van het volk is. Ook de plechtigheid was sober en eenvoudig, zoals de paus zelf ook is.