Homilie in het teken van dienstbaarheid

De homilie van paus Franciscus stond in het teken van dienstbaarheid. Hij verwees daarbij naar de Heilige Jozef, die in het evangelie al veel aandacht kreeg. Vandaag, 19 maart, is het namelijk ook de dag van de Heilige Jozef.

Alle mensen moeten volgens de paus als een bewaker over anderen waken. Net zoals Franciscus van Assisi vraagt hij respect voor alles wat God geschapen heeft, maar vooral voor de zwakkeren. Dat is de essentie van alles. Ook tederheid moeten we niet vrezen. Het is belangrijk om open te staan voor elkaar en elkaar lief te hebben.

De paus besloot zijn homilie met de boodschap dat we altijd hoop moeten hebben, ook als de hemel soms grijs is.