Danneels legt de eed af

Kardinaal Danneels heeft in Rome de eed afgelegd voor het pauselijk conclaaf. Hij is met zijn 79 jaar een van de 115 kardinalen die mogen stemmen over wie de nieuwe paus wordt.

Alle kardinalen legden volgende eed af: "Ik, kardinaal, beloof, verplicht mezelf en zweer.  Moge God mij helpen en de heilige evangeliën die ik met mijn handen aanraak."