Strenge regels tijdens conclaaf

Rond het conclaaf hangt een heel mysterieuze sfeer: de kardinalen zijn volledig afgesloten van de buitenwereld, niemand weet precies hoe het er aan toe gaat. Toch kennen we enkele rituelen die gevolgd worden. Zo wordt er vier keer per dag gestemd. De stembriefjes worden na iedere stemronde verbrand in speciale urnes. Als er een nieuwe paus gekozen is, volgt er witte rook. Zo niet krijgt de buitenwereld zwarte rook te zien.