Mogelijk al nieuwe paus op 19 maart

De opening van het conclaaf kan vervroegd worden naar rond 10 maart. Dat vernam het religieuze nieuwsagentschap I. Media uit Vaticaanse bronnen. Dat zou betekenen dat de inauguratie van de nieuwe paus al op 19 maart zou kunnen plaatsvinden.


De zetel van de paus is vacant vanaf 28 februari, de datum dat de huidige paus Benedictus XVI terugtreedt. Normaal zou het conclaaf starten tussen 15 en 20 maart, maar door de nabijheid van Pasen op 31 maart en de vroege mededeling waarin Benedictus XVI zijn terugtreden aankondigde, zou dat dus wat vroeger kunnen zijn. Als er dan binnen de drie of vier dagen een nieuwe paus wordt verkozen, zoals al meer dan een eeuw het geval is, kan er al op 19 maart een nieuwe paus zijn.


Normaal kan het conclaaf pas vijftien volle dagen na het vacant worden van de pauselijke zetel van start gaan, maar het kardinalencollege kan dus beslissen dit te vervroegen. Waarschijnlijk wordt dit pas op 28 februari zelf beslist.