Europa beslist over 1000 miljard euro

De Europese leiders zitten vandaag en morgen samen op een Europese Top in Brussel om er de meerjarenbegroting te bespreken. De Europese Unie heeft net zoals België een begroting maar die wordt meteen voor zes in plaats van voor één jaar vastgelegd. Voor de begroting van 2014-2020 wordt er bedrag van zo’n 1000 miljard euro bijeengezocht. Per Belg komt dat elk jaar op zowat 250 euro neer.Europees president Herman Van Rompuy stelde in november vorig jaar een compromis voor om de Europese begroting te laten zakken. Dat was vooral op vraag van de rijkere landen binnen de EU. Toch wilden de Britten en ook Duitsland nog meer besparen, waardoor het compromis werd afgeschoten. Op de Top vandaag en morgen zal het compromis van Van Rompuy als onderhandelingsbasis dienen, maar er zal nog hard gevochten worden om al of niet te besparen op bepaalde beleidsdomeinen. Zo wil Frankrijk niet dat er te veel gemorreld wordt aan het landbouwbudget, en wil Van Rompuy absoluut geld vrijmaken om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Ook premier Di Rupo heeft al gevraagd om de nodige Europese steun te voorzien voor de gevolgen van de economische crisis in ons land, meer bepaald voor de provincie Limburg.De kans dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders er vandaag of morgen definitief uitkomen is reëel. Want zonder akkoord moet er met voorlopige twaalfden gewerkt worden en sluipt er opnieuw onzekerheid binnen in de Europese Unie. Bijkomend obstakel is het Europees Parlement. Want zelfs al komt er een akkoord uit de bus tijdens de Top, dan nog heeft het parlement het laatste woord. Al lijkt het weinig waarschijnlijk dat het parlement een compromis van de EU-Top zal wegstemmen.