Offciële eedaflegging Obama

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de eed afgelegd. De hoogste rechter van het land, John Roberts, nam Obama de eed af tijdens een korte plechtigheid in het Witte Huis. Daaraan namen enkel zijn echtgenote Michelle en zijn beide dochters deel.

Bij de eedaflegging hief Obama de rechterhand, legde de linkerhand op de familiebijbel en sprak de eedformule uit: "Ik, Barack Hoessein Obama, zweer plechtig dat ik het ambt van president van de Verenigde Staten trouw zal uitoefenen en de grondwet naar best vermogen zal onderhouden, beschermen en verdedigen. Zowaar God mij helpe".

De publieke eedaflegging op de trappen van het Capitool voor honderdduizenden mensen is voor maandag gepland.