“Tekst Van Rompuy sterk afgezwakt”

De Europese top in Brussel is afgelopen, maar erg grote beslissingen zijn er niet genomen, zegt VTM-journalist Jelle Frencken vanuit Brussel. Ze hebben het akkoord over een Europees toezicht op de banken goedgekeurd en er is ook over Defensie gesproken, maar Europees president Van Rompuy had gehoopt op een nog sterkere verbintenis tussen de landen