Mursi zwicht na weken van protest

In Egypte is president Mursi gezwicht voor het protest van de voorbije weken. Hij heeft het decreet dat hem bijna absolute macht geeft weer ingetrokken. Dat decreet stuitte op enorme weerstand, mensen kwamen weer samen op het Tahrirplein om desnoods met geweld hun ongenoegen te uiten. Mursi wil nog wel dat er een referendum komt over de grondwet, maar de oppositie wil dat helemaal niet. Ze vrezen dat die nieuwe grondwet Egypte te veel zou islamiseren.