“50 miljard dollar materiële en economische schade”

Het leven herneemt zich zo goed als mogelijk in New York. De eerste veerboten varen en ook bussen rijden weer, maar nog niet op volle kracht. Het grootste probleem blijft de metro van New York. Metrotunnels en –stations zijn onder water gelopen. Normaal gezien nemen zo’n 8,5 miljoen mensen dagelijks de metro. De materiële en economische schade wordt nu al geraamd op 50 miljard dollar, zegt VTM-reporter Bart Van Doorne.