Romney blundert bij voorstelling ‘running mate’

Mitt Romney kondigde vandaag vol goede moed zijn ‘running mate’ aan voor de verkiezingen in november. Dat hij Paul Ryan daarbij de “nieuwe president van de Verenigde Staten” noemde, besefte Romney kennelijk pas toen iemand hem daarop attent maakte. Romney zag zich genoodzaakt de eerste speech van zijn ‘running mate’ te verstoren om dat toch nog even recht te zetten.