Vernietigend Amnesty-rapport over Syrië

Syrië maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het regime wil de oppositie straffen en burgers intimideren, zegt Amnesty International in een rapport. De organisatie stelde zelf vast dat Syrische troepen en overheidsgezinde milities op grote schaal en ongestraft moorden, folteren en huizen vernietigen.