Rio bereidt zich voor op Klimaattop

In Rio de Janeiro worden de voorbereidingen getroffen voor de VN Conferentie over Duurzame Ontwikkeling. Op deze Rio+20-top komen duizenden afgevaardigden van regeringen en bedrijven van over de hele wereld samen met vertegenwoordigers van NGO’s. Ze hebben het vooral over sociale gelijkheid en de bescherming van ons leefmilieu. Op de vorige VN-top in Rio 20 jaar geleden kreeg de problematiek van klimaatverandering voor het eerst wereldwijde aandacht.