Dossier President Trump

Trump stimulans voor Front National?

De overwinning van Trump kan ook een enorme stimulans betekenen voor populistische partijen in Europa, zoals het Front National van Marine Le Pen of de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Zij willen het momentum gebruiken dat Trump, en ook de Brexit, hebben gecreëerd. De grenzen van wat kan in de politiek zijn duidelijk verschoven.

Populisme lijkt niet langer een scheldwoord. Trump lapte de politieke spelregels aan zijn laars, zei wat zijn kiezers wilden horen, en won. Volgens politicoloog Hendrik Vos is dit ook in Europa aan het gebeuren. Politici spelen brutaal op het buikgevoel in. “Je hebt het in Groot-Brittannië gezien met de brexit, maar je ziet het ook in Frankrijk met het Front National”, zegt Vos. “Je ziet het ook in Oostenrijk, waar straks misschien wellicht een extreem-rechtse president zal verkozen worden.”

Vlaams Belang
In Vlaanderen probeert het Vlaams Belang mee te surfen op de schokgolf die Trump veroorzaakt. “Ik weet niet of het Vlaams Belang daar echt kan van profiteren, omdat het Vlaams Belang intussen ook wel al iets is dat, op een bijzondere manier, geassocieerd wordt met politiek van het verleden", zegt professor Vos.

Tegenstanders vergelijken Trump graag met Hitler: nationalistisch, tegen de heersende politieke elite en gevaarlijk voor de wereld. "Een gelijkenis die je zou kunnen zien, is dat Trump volop wil inzetten op grote infrastructuurprojecten om op die manier de werkgelegenheid aan te zwengelen", zegt Vos. "En hij wil het land ook haar eigen trots teruggeven. Maar wat wel een verschil is, is dat het voor Trump niet zo eenvoudig zal zijn om bijvoorbeeld zoiets als een Derde Wereldoorlog in gang te zetten."