VN waarschuwen in aanloop naar klimaattop

Het gaat absoluut nog altijd niet de goede kant uit met onze aarde. Onze inspanningen voor het milieu leveren te weinig op op. Dat zijn de voornaamste bevindingen in het rapport dat de Verenigde Naties voorstellen in Rio de Janeiro. Daar vindt over twee weken een nieuwe, cruciale klimaattop plaats. Of die ook iets oplevert valt echter te betwijfelen.