Akkoord over CETA moet er vrijdag zijn

De goedkeuring van het Europees-Canadese handelsverdrag CETA is uitgesteld tot vrijdag. Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström geeft België nog drie dagen de tijd om tot een binnenlands akkoord te komen. De Waalse regering verzet zich tegen het verdrag.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zei vandaag aan zijn Europese collega's dat ons land voorlopig zijn goedkeuring niet kan geven aan CETA, het Europees-Canadese handelsverdrag. De druk op de Waalse regering om het verzet te staken, neemt intussen toe. Minister-president Paul Magnette (PS) ontving een nieuw document van de Europese Commissie om het wantrouwen weg te nemen.

De officiële ondertekening van het CETA-verdrag ("Comprehensive Economic Trade Agreement") tussen de EU en Canada staat gepland over een tiental dagen, op 27 oktober. Op een vergadering in Luxemburg hadden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken vandaag hun goedkeuring moeten geven en de laatste praktische details regelen. Maar door het verzet van de Waalse regering is dat niet gelukt.

Unanimiteit
Er is unanimiteit nodig van de 28 lidstaten. Didier Reynders zal zijn collega’s moeten uitleggen dat hij het akkoord wel wil ondertekenen, maar dat hij niet mag van Paul Magnette, de minister-president van Wallonië. België kan het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada "juridisch en grondwettelijk" niet ondertekenen zonder het akkoord van het Waals gewest, verklaarde premier Charles Michel gisteren in de Kamer.

Europa praat al sinds 2009 met Canada over een nieuw vrijhandelsverdrag. Onder druk van een sceptische publieke opinie werden de onderhandelingen vorig jaar op Europees verzoek nog heropend om een nieuw regime voor de beslechting van geschillen tussen bedrijven en overheden te introduceren. "De Canadezen hebben veel begrip getoond, maar ik begrijp dat ze nu hun geduld een beetje verliezen", aldus Malmström.

Imagoschade
De eurocommissaris wou niet ingaan op de vraag of de hele saga het imago van België aantast. Reynders van zijn kant wees erop dat ook andere landen bepaalde problemen kennen. Zo zou Duitsland een unilaterale verklaring willen toevoegen om de recente uitspraak van zijn grondwettelijk hof te honoreren. Bulgarije en Roemenië proberen intussen nog steeds om de opheffing van de visumplicht voor hun burgers af te dwingen bij Canada.

Europese top
Als de 28 lidstaten het licht op groen zetten, wordt CETA op 27 oktober ondertekend op een Europees-Canadese top in Brussel. Het Europees Parlement zal naar verwachting begin volgend jaar zijn instemming betuigen. Dan treden de Europese delen van het verdrag voorlopig in werking. De domeinen waarvoor de lidstaten en/of deelstaten bevoegd zijn, treden pas in werking nadat het ratificatieproces in alle lidstaten is voltooid.