Veiligheidsraad raakt het niet eens over Syrië

De VN-Veiligheidsraad raakt het maar niet eens over het bestand in Syrië. Twee voorstellen voor een bestand in het land zijn op veto’s gestoten in de VN-Veiligheidsraad. Rusland stelde zijn veto tegen een Franse resolutie die tot een onmiddellijke staakt-het-vuren in de Syrische stad Aleppo opriep.

De resolutie was het werk van Frankrijk en Spanje. De bedoeling was dat alle partijen meteen de vijandelijkheden zouden staken en dat er ongehinderde humanitaire toegang tot Aleppo zou komen, en dat er een einde zou komen aan alle luchtbombardementen op en militaire vluchten boven de stad Aleppo.

Het topoverleg op het niveau van de Verenigde Naties leidt voorlopig dus nog niet op vrede in Syrië. Door de “njet” van de Russen tegen het Franse voorstel en dus hun veto stelden, werd de tekst meteen afgevoerd.

Uiteindelijk hebben negen van de vijftien landen in de Veiligheidsraad een Russische tekst weggestemd. Het lijkt erop dat de relaties tussen het westen en Moskou nu zo slecht zijn geworden dat een oplossing voor Syrië helemaal onbereikbaar is.