“Stemming ongeldig? Dan wet aanpassen”

De Hongaarse premier Viktor Orbán wil de grondwet aanpassen zodat het referendum van gisteren toch geldig gemaakt kan  worden. De Hongaren trokken naar de stembus om zich uit te spreken over de Europese verplichting om vluchtelingen op te nemen. Te weinig mensen trokken echter naar de stembus, waardoor het minimumaantal niet werd gehaald.

Gisteren vond in Hongarije een belangrijk referendum plaats over het verplicht opnemen van vluchtelingen door de Europese lidstaten. De EU had de lidstaten vorig jaar quota opgelegd, maar de Hongaarse regering wil daar niet van weten.

Premier Viktor Orbán organiseerde dan ook een stemming over de verplichte spreiding, maar dat had niet het gewenste resultaat. Slechts veertig procent van de Hongaren ging namelijk stemmen. Om het referendum geldig te kunnen verklaren, moest minstens de helft naar de stembus trekken.

Orbán wil nu de wetgeving veranderen zodat het referendum wél geldig verklaard kan worden. “Ik zal de komende dagen een voorstel voorleggen aan het parlement om de grondwet aan te passen”, aldus Orbán.