Dossier President Trump

Clinton wint debat, maar overtuigt niet

Op de Hofstra University in New York stonden Hillary Clinton en Donald Trump vannacht voor de eerste keer tegenover elkaar. Het was een behoorlijk mak en beschaafd debat met veel politieke en weinig persoonlijke aanvallen. Volgens een poll van de Amerikaanse zender CNN komt Hillary Clinton als winnaar uit de bus, maar overtuigend is die voorsprong niet. Volgens Greet De Keyser, VTM NIEUWS-correspondent in de VS, is er geen overtuigende winnaar.

Een opvallend moment bij de intrede van beide kandidaten: Hillary Clinton draagt een rood mantelpakje, de kleur van de Republikeinen. Donald Trump verschijnt dan weer met een blauwe das, de kleur gelinkt aan de Democraten. De twee schudden elkaar de hand, maar dan is het tijd voor het echte werk.

Brave start
Het was Clinton die als eerste mocht antwoorden op de vraag hoe de Amerikanen beter zouden worden van haar beleid. De ex-minister kwam met een resem positieve voorstellen als hogere minimumlonen, gelijke lonen voor vrouwen, betaald ouderschapsverlof en betaalbare gezondheidszorg. Ze wil ook dat werknemers kunnen delen in winsten van goed draaiende bedrijven. Allemaal zaken die ze wil betalen door de rijksten meer te belasten en "hun eerlijke deel te laten betalen".

Het contrast met Trump was meteen duidelijk, ook al startte hij opvallend rustig. Hij wil de belastingen voor bedrijven fors verlagen om jobs opnieuw in de VS te houden. "Onze jobs verdwijnen naar Mexico en andere landen. Kijk ook wat China doet, dat devalueert zijn munt en niemand in onze regering gaat daar tegenin. Zij en vele anderen gebruiken ons land als spaarvarken, we verliezen onze goede jobs", zo stak Trump somber van wal.

Na een rustige start met schijnbaar wederzijds respect sloeg de toon om toen het om de belastingen ging. Volgens de Republikein moeten die verlaagd worden, terwijl Clinton net een belastingverhoging wilt voor de rijken.

Wat verbergen Trump en Clinton?
Daarna werd het debat persoonlijker. Clinton gaf vol gas over de redenen waarom Trump zijn belastingaangifte niet zou willen vrijgeven, meteen gecounterd met de saga over het private mailadres dat Clinton gebruikte als minister van Buitenlandse Zaken.

Trumps tactiek werd duidelijk toen de vraag naar zijn belastingaangifte kwam. De zakenman beloofde dat hij die zal vrijgeven zodra de lopende doorlichting rond is, waarop hij al snel de focus probeerde te verleggen. "Ik zal mijn belastingaangifte vrijgeven wanneer mevrouw Clinton de 33.000 verwijderde mails vrijgeeft."

Clinton erkende kort dat ze daar een fout had gemaakt, waarop ze meteen terugschoot. "Waarom wil hij zijn belastingaangifte niet vrijgeven? Misschien is hij niet zo rijk als hij zegt? Misschien geeft hij niet zo veel aan goede doelen als hij zegt? Of misschien wil hij niet dat we weten dat hij al jaren geen federale belastingen meer betaald heeft? Nul", klonk het. "Er is duidelijk iets dat hij verbergt. Het moet wel iets belangrijk of verschrikkelijk zijn."

Racisme
Ook de raciale spanningen in de VS kwamen aan bod tijdens het debat. De Democratische kandidate pleitte dan ook voor hervormingen op vlak van justitie, met meer focus op een tweede kans en de sluiting van gevangenissen in private handen. De politie moet ook beter getraind worden om enkel geweld te gebruiken wanneer dat absoluut nodig is, klonk het. Tegelijk hekelde Clinton de "wapenepidemie" en de "plaag van gewapend geweld" die voor veruit de meeste doden zorgen onder zwarte jongeren in de VS.

Trump legde de nadruk op 'law and order'. Hij verweet Clinton al herhaaldelijk dat ze wil raken aan de wapenrechten van de Amerikanen en herinnerde ook nu aan de steun die hij geniet van de NRA, de grootste wapenvereniging in de VS. Niettemin is hij het op zijn minst eens dat terreurverdachten en mensen die in de gaten gehouden worden geen wapens zouden mogen kunnen kopen.

Trump verdedigde ook opnieuw de 'stop and frisk'-aanpak, waarbij de politie mensen tegenhoudt en fouilleert op zoek naar verboden wapens. Die aanpak deed de misdaadcijfers volgens hem fors terugvallen in New York City voor ze ongrondwettelijk verklaard werd.

Geboorteakte
Over racisme ging het maar even tijdens het debat, maar Clinton verweet Trump wel dat hij zijn politieke activiteiten gestart heeft met de "racistische leugen" dat Barack Obama geen Amerikaan zou zijn. Trump reageerde dan weer dat hij Obama tenminste zover kreeg zijn geboortecertificaat te tonen.

Islamitische Staat
En ook op het vlak van terrorisme en de bestrijding van Islamitische Staat waren beide kandidaten het grondig oneens. “Clinton en Obama hebben een vacuüm gecreëerd met de terugtrekking van onze militairen uit Irak. Wij hadden de olie moeten meenemen toen we vertrokken, dan was IS niet ontstaan”, klonk het bij Trump. 

Volgens Clinton was Trump echter destijds ook een voorstander van de inval van Irak. Zij vindt vooral dat de IS-leiders bestreden moeten worden. "En we moeten samenwerken met moslimgemeenschappen hier en in andere landen. We mogen ze niet van ons vervreemden."

Wie wordt het?
Aan het einde van het debat verklaarden de twee kandidaten dat ze de de andere zouden accepteren als president moest die de verkiezing op 8 november winnen. Wie dat uiteindelijk gaat worden, is nog koffiedik kijken, want in de peilingen liggen Clinton en Trump erg dicht bij elkaar. Uit een poll van CNN blijkt dat Clinton de winnaar geworden is, maar volgens Greet De Keyser deden beide kandidaten het vanavond goed.