"Wie hier wil wonen, moet regels naleven"

In Nederland is het prinsjesdag, de opening van het parlementaire jaar met de troonrede van koning Willem-Alexander. Hij verdedigde in zijn toespraak de Nederlandse waarden en vroeg zich af of de verschillen in cultuur en normen niet te groot geworden zijn. Volgens Willem-Alexander is het logisch dat veel mensen zich zorgen maken over grote groepen vluchtelingen.

Op de derde dinsdag van september worden de verjaardagen gevierd van de Prinsen van Oranje. Op die dag wordt ook de troonrede gehouden. Een regeringsverklaring voor de leden van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over de toestand van het land.

Tijdens de troonrede loofde de koning initiatieven om asielzoekers bij de samenleving te betrekken. "Tegelijk is het logisch dat in de samenleving ongerustheid bestaat over de komst van grote groepen vluchtelingen. We vragen ons af of de verschillen in cultuur en normen en waarden niet te groot zijn en voorzieningen niet te zeer onder druk komen te staan", voegde hij eraan toe.

"Gelijk voor de wet"
Tegelijk benadrukte hij ook dat iedereen de normen en waarden van zijn land moet respecteren. "In ons land zijn mannen en vrouwen gelijk voor de wet en maken we geen onderscheid naar ras, geloof of seksuele geaardheid. Iedereen die in ons land wil wonen, moet deze waarden respecteren en naleven. Van niemand wordt gevraagd de eigen herkomst of cultuur te verloochenen, maar aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd en tegen intimidatie en geweld wordt hard opgetreden", zei Willem-Alexander.