"Resistente bacteriën bedreigen economie"

Infecties met bacteriën die resistent zijn geworden voor antibiotica, kunnen de wereldeconomie tegen 2050 zware schade toebrengen. Daarvoor waarschuwt de Wereldbank. De effecten zouden minstens even groot zijn als de financiële crisis in 2008. De Wereldbank vraagt dringende maatregelen, om het misbruik van antibiotica te stoppen en de gezondheidszorg in de derde wereld te verbeteren.

De studie van het instituut werd voorgesteld op de eerste dag van de Algemene Vergadering in New York. Vooral de landen die nu al te lijden hebben onder armoede, dreigen het slachtoffer te worden van deze zogenaamde 'superbugs'. 

"De omvang van deze dreiging zou de economische ontwikkeling in die landen wel eens helemaal teniet kunnen doen. We zouden weer verder verwijderd zijn van de doelstelling om de meest extreme armoede te bestrijden en de welvaart te verhogen", waarschuwt voorzitter Jim Yong Kim van de Wereldbank. Hij wijst erop dat we snel moeten handelen om een crisis te vermijden.

Cyclisch herstel onwaarschijnlijk
Volgens het meest pessimistische scenario zou het probleem van resistente bacteriën de economie in de armste landen met minstens vijf procent doen dalen. Tot 28 miljoen mensen dreigen tegen 2050 opnieuw in de armoede te belanden. Bovendien - en dit in tegenstelling tot de financiële crisis van 2008 - is een cyclisch herstel onwaarschijnlijk, want het probleem van resistentie blijft bestaan.