Gezien op de webcam: fraude in kiesbureau

Voor deze Doemaverkiezingen hebben verschillende steden beslist om webcams in de kiesbureaus te plaatsen. Zo kan iedereen via een speciale website van thuis uit zien hoe de stembusgang verloopt. De maatregel is er gekomen na de verkiezingen in 2011, toen er heel veel fraude was. In Moskou alleen al hangen er zo bijna zevenduizend camera’s, twee in elk kiesbureau.

In Rostov-aan-de-Don, in het zuiden van Rusland, hangen ook camera’s in de kiesbureaus en daar heeft het systeem zeker zijn nut bewezen. Iemand zag zo via de beelden op de website dat een vrouw – vermoedelijk een medewerker van het kiesbureau zelf – meerdere stembiljetten in de urne gooide. Andere leden van het stembureau gingen voor haar staan, zodat niemand in de zaal het zou zien.

Maar ze waren duidelijk vergeten dat er camera’s hingen. De plaatselijke kiescommissie geeft toe dat het naar alle waarschijnlijkheid om fraude gaat. De urne is apart gezet en er loopt een klacht bij het parket. 

Relatief rustig
Voor zover bekend, verlopen de verkiezingen op andere plaatsen relatief rustig, zeker in vergelijking met Doemaverkiezingen van 2011. In twee regio’s heeft de Centrale Kiescommissie in Moskou wel de controle overgenomen van de regionale kiescommissie. Over welke gebieden het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Mogelijk gaat het onder andere over de regio Altaj. Opvallend veel jongeren zouden er stemmen in de naam van oudere mensen.