Grootste mensaap staat op uitsterven

De grootste mensaap, de oostelijke gorilla, is met uitsterven bedreigd. Daardoor zijn nu al vier van de zes grote mensapen nog één stap verwijderd van uitsterving. Illegale jacht is de belangrijkste oorzaak van de verdwijning van de gorilla’s.

De oostelijke gorilla heeft twee ondersoorten: de zeer zeldzame berggorilla, waarvan er nog 880 zouden leven, en de oostelijke laaglandgorilla. Daarop wordt zo intensief gejaagd dat in 2015 nog maar 3.800 exemplaren geteld werden, tegenover 16.900 in 1994. De koepel van natuurorganisaties IUCN (International Union for Conservation of Nature) heeft de beide soorten dan ook in de hoogste categorie van bedreigde dier- en plantensoorten ondergebracht.

"Dat de oostelijke gorilla, een van onze dichtste neven, dreigt te verdwijnen, is echt triestig", zei algemeen directrice Inger Andersen van IUCN. "We leven in een tijd van enorme veranderingen en telkens de rode lijst wordt bijgewerkt, wordt duidelijk hoe snel de uitsterving van soorten voortschrijdt." De rode lijst van IUCN telt vandaag 82.954 soorten, waarvan er 23.928 met uitsterven bedreigd zijn.

Reuzenpanda
Toch viel er ook een klein beetje goed nieuws te rapen bij het IUCN. De reuzenpanda is aan een voorzichtige opmars bezig en ziet zijn alarmstatus verlaagd van "in gevaar" tot "bedreigd". De populatie is beginnen toenemen tot 1.864 volwassen stuks. Met kleinere panda's erbij zouden er nu wereldwijd ongeveer 2.060 zijn.