Dossier President Trump

Pakkendste speech? Die van broer Sanders

Hillary Clinton werd gisteren na een stemming op de Democratische Conventie officieel verkozen tot Democratische presidentskandidaat. De mooiste speech kwam evenwel van Larry Sanders, Bernie Sanders’ broer, die vertelde hoe trots hun ouders zouden geweest zijn.

“Ik wil op deze conventie de namen van onze ouders noemen: Eli Sanders en Dorothy Glassberg Sanders. Ze hadden geen makkelijk leven, en ze stierven jong,” zei de 84-jarige Larry Sanders. “Ze zouden immens trots zijn op hun zoon en zijn verwezenlijkingen. Ze hielden van hem. ” Volgens Larry Sanders zet zijn broer de traditie van Franklin Roosevelt voort, een president die hun ouders erg bewonderden.

Daarnaast mocht hij op de conventie ook een stem uitbrengen, als verkozen gedelegeerde van de Amerikanen in het buitenland. Vanzelfsprekend stemde hij voor zijn broer, waarna hij het niet langer droog kan houden. Ook Bernie Sanders zelf is zichtbaar geëmotioneerd door de speech van zijn broer.