Dossier President Trump

Commotie op 1e dag conventie Trump

De eerste dag van de Republikeinse Conventie in Cleveland is rumoerig verlopen. Verschillende deelnemers begonnen in de zaal naar elkaar te roepen. Ze zijn het niet eens met Donald Trump, die op de conventie officieel wordt aangeduid als presidentskandidaat voor de verkiezingen in november. 

"De tegenstanders hebben nog geprobeerd om de regels van de conventie te laten veranderen om Trump zo mogelijk nog te kunnen wegstemmen. Ze zijn daar niet in geslaagd maar er is nog altijd veel ongenoegen in de zaal. Een aantal honderden 'delegates' zijn het niet eens met de keuze van Trump", zegt VTM NIEUWS-journalist Greet De Keyser vanuit Cleveland.

Aan het begin van de Conventie moeten de afgevaardigden door 'ja' of 'neen' roepen de regels goed- of afkeuren. Er waren echter veel mensen die tegen de regels stemden, wat zorgde voor commotie. De tegenstanders van Trump eisten dat er telling zou komen van het aantal mensen die tegen de regels zijn, maar dat werd geweigerd door de voorzitter van de Conventie.

Het kwam daarop tot luide protesten van de tegenstanders van Trump en tot spottend geroep bij zijn aanhangers. Daarop verlieten enkele gedelegeerden de Conventiezaal.

De tegenstanders van Trump zouden de stemming waarschijnlijk verloren hebben, maar ze was wel symbolisch geweest voor het protest tegen de controversiële presidentskandidaat. Het conflict bewijst hoe diep de kloof binnen de Republikeinse partij is.

Ongeval
Ook voor Trump zelf begon de Conventie niet zonder slag of stoot: zijn konvooi was in New York betrokken bij een ongeval. Iedereen bleef ongedeerd, en Trump en zijn vrouw Melania konden zoals gepland het vliegtuig naar Cleveland nemen. Melania Trump zal maandagavond het woord nemen op de Conventie.