Dossier Staatsgreep Turkije

Drie vragen aan Patrick Van Gompel

Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de coup in Turkije? En klopt het dat Erdogan nu precies als grote 'held' bekeken wordt? Vragen waarop VTM NIEUWS-journalist Patrick Van Gompel een antwoord geeft.

Is dit een aanleiding voor Erdogan om 'grote kuis' te houden?
"5 generaals en 29 kolonels heeft hij al naar huis gestuurd. Hij heeft ook helemaal geen vertrouwen meer in justitie: hij heeft 2.700 rechters naar huis gestuurd. Het valt te vrezen dat die worden vervangen door mensen die trouw zijn aan Erdogan", antwoordt VTM NEIUWS-expert Patrick Van Gompel.

Erdogan komt nu als de grote 'held' uit het verhaal...
"Absoluut, Erdogan is de grote winnaar. Ik durf zelfs zeggen dat hij voortaan gelegitimeerd kan heersen als een dictator onder het pseudoniem van president. Erdogan is natuurlijk wel 'democratisch' verkozen en daarom mocht de staatsgreep eigenlijk niet plaatsvinden. Maar intussen zijn wij al vergeten dat het presidentschap in Turkije eigenlijk alleen maar een protocollaire functie is en dat alle macht bij het parlement ligt. En dat gelooft nu niemand meer", aldus Van Gompel.

Wie zat achter de coup?
"Een ontslagen officier kreeg steun van de derde man in het bevel van het leger, dat wordt meer en meer duidelijk. Zij hebben een klein deel voor zich gewonnen maar dat bleek toch te weinig. Erdogan zelf beschuldigt een redelijk invloedrijke imam, een prediker Gülen, man van 75 jaar die in de VS leeft, maar die ontkent in alle staten. En John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van de VS zegt dat Erdogan dat eerst moet bewijzen. Er zijn ook mensen die zeggen dat Erdogan zelf achter het hele incident zit, maar wie dat kan bewijzen gaat meteen ook de geschiedenis in", legt Van Gompel uit.